PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

STATUT

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU

DOKUMENTI

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2018.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.

PLAN NABAVE ZA 2018.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.

ODLUKA O VII. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI TROŠKOVA OBRAZOVANJA ODRASLIH I OSTALIH PROGRAMA

ODLUKA O MJERAMA NAPLATE I OTPISA DOSPJELIH A NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME - ADMINISTRATIVNI REFERENT

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA - ADMINISTRATIVNI REFERENT

ZAPISNIK S 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

PRISTUP INFORMACIJAMA

PRISTUP INFORMACIJAMA 

-

OBRASCI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2017.

OTVORENI UPISI U TEČAJ TRADICIONALNE KUHINJE VODNJANŠTINE

STATUTARNA ODLUKA

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA OBRAZOVANJA ODRASLIH I OSTALIH PROGRAMA

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA POU-UPA "VODNJAN-DIGNANO"

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA (PROČIŠĆENI TEKST)

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE POU - UPA "VODNJAN-DIGNANO"

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME - ADMINISTRATIVNI REFERENT

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA - ADMINISTRATIVNI REFERENT

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA POU-UPA "VODNJAN-DIGNANO"

INTERNI PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA VODITELJA OBRADE POU-UPA "VODNJAN-DIGNANO"

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2018.

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

OTVORENI UPISI U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE SOMMELIERA MASLINOVOG ULJA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2018.

PLAN NABAVE ZA 2019.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

OTVORENI UPISI NA TEČAJ ENGLESKOG JEZIKA

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2020.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

IV. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2020.

REGISTAR UGOVORA ZA 2019.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2019.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU 

PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA

PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA

PROCEDURA ANALIZE NASTANKA NEZNATNOG VIŠKA I NJEGOVOG KORIŠTENJA

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNOG SJEDIŠTA

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2020.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE POU - UPA "VODNJAN-DIGNANO"