Kultura

Pored obrazovanja, djelatnosti Učilišta su kultura i izdavaštvo. Što se tiče područja kulture, Učilište tijekom cijele godine organizira razne manifestacije, kao što su Art-kino „Cineast“, Ex-tempore slikarstva za djecu i ljetna škola violine u suradnji sa „Zvučnim planetom“ iz Zagreba. Nadalje, Učilište organizira i književne večeri, koncerte, glazbene susrete, predavanja iz kulture i znanosti te kazališne predstave i izložbe.

Nakon stanke zbog pandemije, početkom ožujka 2022. godine, Učilište je ponovno pokrenulo Limenu glazbu Grada Vodnjana i ZT Vodnjan. Voditelj orkestra je profesor Branko Sterpin, a polaznicima je omogućena i individualna nastava, ovisno o instrumentu koji sviraju.

Što se tiče izdavaštva, Učilište iza sebe ima dva nakladnička projekta realizirana zahvaljujući potpori Grada Vodnjana, a to su monografija „Vodnjan – Grad priča / Dignano – Città da raccontare“ (2017.) i knjiga „Kruh težaka – Ruralna prošlost Vodnjana / Il pane della terra – Il passato rurale di Dignano“ (2021.).

Skip to content